Seedless watermelon

Seedless watermelon

Watermelon are grown in Long An province, delicous watermelon

Code: sp02

Sale Price: 24,000 vnđ

  • Product detail

comment(s) (2)

Send your comment

Captcha
  • hoang hiếu (14-06-2017) Reply
    Tôi dđang cần mua giống dưa hấu không hạt ai có liên hê với tôi
  • DINHGIAN (09-04-2016) Reply
    tại sao phải trồng dưa hấu nhị bội bên cạnh dưa hấu tam bội (không hạt), nếu nói là để cung cấp phấn hoa (giao tử đực) thì sẽ xảy ra hiện tượng thụ tinh, sẽ xuất hiện hạt; nếu nói là không có hiện tượng thụ tinh thì nguồn lấy phytohoocmon ở đâu, nếu là nội sinh thì cần gì hạt phấn. Chẳng phải ta bổ sung phytohoocmon cho bế quả thì quả sẽ lớn hay sao!.